Centrala sygnalizacji pożaru

Instalacja centrali PPOŻ

Centrale sygnalizacji pożaru to urządzenia, których głównym zadaniem jest wykrywanie źródła pożaru w pomieszczeniu. Za pomocą wbudowanych czujników, centrala ppoż:

  • wykrywa pożar,
  • sygnalizuje ewentualne pojawienie się pożaru w budynku.

Instalacja centrali pożarowej zalecana jest szczególnie w miejscach, które narażone są na powstawanie pożaru. Zaletą stosowania centrali alarmowej jest:

  • bezpieczeństwo,
  • ochrona przed niekontrolowanym rozszerzaniem się pożaru mogącym narazić firmę lub lokatorów mieszkania na duże straty.

W ofercie systemów sygnalizacji pożaru naszego sklepu dostępny jest także sprzęt ppoż.

Nasze usługi realizujemy w województwie śląskim m.in. na terenie miast: