Regulamin programu poleceń

Regulamin Programu Poleceń X-Mont

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Program Poleceń "X-Mont" (dalej zwany Programem) jest prowadzony przez firmę Grupa LGM sp. z o.o. (dalej zwana Firmą).

 2. Program ma na celu nagradzanie lojalnych klientów Firmy za polecanie usług montażu klimatyzacji X-Mont swoim znajomym i rodzinie.

§2 Warunki Uczestnictwa

 1. W Programie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, u których została zamontowana klimatyzacja przez Firmę X-Mont.

§3 Nagrody

 1. Za każde skutecznie polecone zamówienie na montaż klimatyzacji X-Mont Uczestnik otrzyma nagrodę w postaci elektronicznej karty podarunkowej Allegro o wartości 100 zł brutto.

 2. Polecony klient, u którego zostanie zamontowana klimatyzacja przez Firmę X-Mont, otrzyma rabat -20% na pierwszy przegląd klimatyzacji. Zniżka ważna przez 12 miesięcy.

 3. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub inne świadczenia.

§4 Procedura Skorzystania z Programu

 1. Gdy znajomy osoby polecającej będzie zamawiał montaż klimatyzacji z X-Mont, powinien podać imię i nazwisko osoby, która poleciła nasze usługi.

 2. Po potwierdzeniu polecenia przez Firmę, Uczestnik otrzyma elektroniczną kartę podarunkową Allegro o wartości 100 zł brutto.

 3. Klient może polecać naszą firmę wielokrotnie.

§5 Okres Obowiązywania Programu

 1. Program Poleceń X-Mont obowiązuje od 09.10.2023r do 09.10.2024r. Firmie przysługuje prawo do zmiany okresu obowiązywania Programu w każdej chwili.

§6 Postanowienia Końcowe

 1. Firma X-Mont zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia Programu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia uczestników.

 2. W przypadku wszelkich sporów dotyczących Programu Poleceń X-Mont, ostateczna decyzja należy do Firmy.

 3. Regulamin Programu jest dostępny na stronie internetowej Firmy i podlega aktualizacji.